תנאים סטנדרטיים של שימוש באתר אינטרנט

אתר אינטרנט זה מובא לכם על ידי Arla Foods amba. אם יש לכם הערות או שאלות, אנא צרו איתנו קשר ב-arla@arlafoods או כתבו לנו ל-Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J.

אתם מוזמנים להשתמש באתר האינטרנט www.arla.com ("אתר האינטרנט") על בסיס התנאים וההתניות לשימוש המוגדרים להלן.

על ידי כניסה ושימוש באתר האינטרנט, מונח כי קראתם ואישרתם את תנאי השימוש להלן. אם אינכם מקבלים תנאי שימוש אלו, עליכם שלא להיכנס לאתר האינטרנט.

Arla עשויה לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת. השימוש המתמשך שלכם באתר אינטרנט זה (או כל אתר אחר של Arla) לאחר שינוי שכזה, מורה על כך שההסכמה שלכם קשורה לתנאי השימוש ששונו.

אנחנו נדגיש כל שינוי שנבצע בתנאי השימוש אך אנחנו מייעצים לבדוק את תנאי השימוש לעתים קרובות. אם אתם לא מסכימים לשינוי בתנאי השימוש, עליכם להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרים של Arla.

1. נכונות התוכן

Arla עושה כל מאמץ להבטיח כי התוכן של אתר האינטרנט מדויק ומעודכן, אך Arla אינה מציעה ערבויות כלשהן לכך (הן מבחינת איכות, פונקציונליות או אחר) באשר למהימנות, נכונות ומלאות של המידע המופיע באתר האינטרנט.

Arla מסירה חומרים מאתר האינטרנט על פי שיקולה וללא הודעה מראש.

כל מידע שהוצע ביחס לתוכן התזונתי או יתרונות הבריאות של כל אחד ממוצרי Arla או ביחס לנושאים רפואיים אחרים, הוא כללי מטבעו. אין מדובר בתחליף לייעוץ רפואי ואין להיסמך עליו. עליכם להעלות שאלות ספציפיות בפני הרופא\ה שלכם. במקרה בו תבחרו להיסמך על מידע שכזה, אתם עושים זאת על אחריותכם הבלעדית (בכפוף לחוקים הרלוונטיים). Arla אינה יכולה לשאת באחריות להשלכות.

2. קניין רוחני

אתם מכירים ומסכימים כי כל זכות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות אחרות של קניין רוחני בתוכן אתר האינטרנט, התוכנה וכל ה-HTML וקוד אחר המוכל באתר אינטרנט זה, יישארו בבעלות Arla ו\או הזכיינים שלה והם מוגנים בזכויות יוצרים וחוקים אחרים וסעיפי אמנות בינלאומיות.

חל איסור על שינוי, העתקה, הפצה, שידור, הצגה, הפצה מחדש, הפקה מחדש, פרסום, מתן רישיון, ניצול מסחרי, יצירת עבודות נגזרות, העברה, או מכירה על ידי משתמשים של כל החומרים המוצגים באתר האינטרנט מעת לעת מבלי לקבל ראשית אישור לעשות כן מ-Arla בכתב.

אתר האינטרנט והתוכן שלו הם חומרים מוגנים בזכויות יוצרים וזכות היוצרים נמצאת בבעלותה של Arla Foods אלא אם מצוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה של החומרים המצוינים לעיל לכל שרת או מיקום לצורך פרסום, הפקה מחדש או הפצה, היא פעולה אסורה בהחלט.

כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר האינטרנט נמצאים בבעלות  Arla Foods או ש-Arla Foods קיבלה רשות מבעל הסימן המסחרי לשימוש בסימן המסחרי באתר האינטרנט.

אם ברצונכם לקבל רשות לשימוש בסימן מסחרי כלשהו או חומרים אחרים המוצגים באתר האינטרנט מעת לעת, אנא צרו איתנו קשר ב- arla@arlafoods.com 

3. מאגרי תמונות

תמונות וחומרים מסוימים זמינים לשימוש מוגבל באמצעות מאגר תמונות.

אם ברצונכם להשתמש בתמונה או חומר כלשהו המופיע במאגר התמונות, עליכם ראשית להירשם וליצור חשבון ב-Arla. טופס רישום ותנאי הרישיון יופיעו במאגר התמונות.

4. איסור על שימוש מסחרי בתוכן של אתר האינטרנט

אתם מורשים להשתמש בחומר המוצג באתר האינטרנט מעת לעת רק על פי האישור המפורש של Arla או הזכיינים שלה.

אתר אינטרנט זה מיועד לספק מידע ביחס למוצרים של Arla ואתר האינטרנט מיועד לשימוש אישי, ולא-מסחרי בלבד.

על המשתמשים אסור להשתמש באתר אינטרנט זה, או כל חומר המופיע באתר האינטרנט מעת לעת, למטרה מסחרית, לרבות (אך לא רק) פרסום או קידום או יצירת פעילות באתר אינטרנט אחר.

5. קישור

Arla עשויה מעת לעת לכלול קישורים באתר אינטרנט זה לאתרי אינטרנט אחרים או מקורות המופעלים על ידי צדדים שאינם Arla. קישורים אלו מסופקים לנוחות המשתמשים ו-Arla אינה אחראית לזמינות של אתרי אינטרנט חיצוניים שכלה ואינה מקדמת או מקבלת אחריות או בקרה על מדיניות הפרטיות (אם קיימת) של המפעילים של אתרים חיצוניים אלו.

אנו ממליצים לכם לבדוק את התנאים וההתניות של השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו לפני כניסה או שימוש בהם.

אם ברצונכם ליצור היפר-קישור לאתר אינטרנט זה או לאתר אינטרנט אחר כלשהו המופעל או מתוחזק על ידי Arla Foods, אנא צרו קשר עם arla@arlafoods.com. Arla מברכת באופן כללי קישורים לאתרי האינטרנט שלה. עם זאת, ביצירת הקישור, אתם מסכינים לכך ש-Arla עשויה לדרוש כי הקישור יוסק אם, לדעתה הבלעדית של Arla, היבט כלשהו של האתר המקשר, התוכן שלו או כל נושא אחר ביחס לקישור, מעורר התנגדות מצידה של Arla.

6. הגבלת אחריות

האינטרנט מטבעו הוא מדיום לא מהימן. כתוצאה מכך, אתם מכירים בכך שאתר אינטרנט זה מוצע "כפי שהוא" ו"על פי זמינות".

Arla נוקטת בצעדים סבירים על מנת להבטיח כי אתר האינטרנט יתפקד כראוי בכל עת אך Arla אינה מתחייבת לכך שאתר אינטרנט זה יהיה ללא הפרעות, באוויר בכל עת, בטוח או ללא שגיאות, לכך שפגמים יתוקנו, או כי אתר אינטרנט זה או השרת ההופך אותו לזמין יהיו נקיים מוירוסים של תוכנה או באגים או פגמים אחרים.

על אף ש-Arla לא מחריגה אחריות למקרה מוות או פציעה, על ידי קבלת תנאי שימוש אלו, אתם מקבלים כי Arla אינה יכולה להתחייב מולכם על כך אובדן או נזק מהם אתם סובלים כתוצאה של ביקור באת אינטרנט זה או שימוש במידע הזמין באתר אינטרנט זה. עליכם לנקוט באמצעי זהירות משלכם (לרבות אך לא רק התקנה של אמצעי מגן ראויים להגנה מוירוסי תוכנה והבטחה כי אתם שומרים על עותקים מעודכנים של כל המידע) על מנת להגן על עצמכם מאובדן או נזק.